Indkaldelse til generalforsamling i Spejdernes Venner,
mandag d. 25 marts 2019 kl. 18.00 i poppelhuset, Stadionvej 40, Hundested

Af hensyn til bestilling af mad, er der sidste tilmelding d. 15  marts til Bente

gebe12@live.dk eller 61181493

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent.

2. Formanden beretter om det forløbne år og planer for det kommende år.


3. Regnskab for det forløbne år og budget for det kommende år.

4. Valg af bestyrelse:

Lilly Kristensen er på valg - ønsker ikke genvalg

Peter Nilsson er på valg -   ønsker genvalg

Sonja Berg er på valg  - ønsker genvalg.

5. Valg af suppleanter:

Louise er på valg - ønsker genvalg

Åse Larsen er på valg - ønsker genvalg

6. Valg af revisor.

7. Indkomne forslag.
Forslag skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.


8. Eventuelt.

Lilly Kristensen går af som kasserer, vi skal derfor bruge en ny kasserer.

Er du interesseret, kontakt formand Bente Andersen