Indkaldelse til generalforsamling i Spejdernes Venner,
onsdag d. 29 marts kl. 18.00 på Halsnæs bryghus

Af hensyn til bestilling af mad, er der sidste tilmelding d. 20 marts til Bente

gebe12@live.dk

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent.

2. Formanden beretter om det forløbne år og planer for det kommende år.


3. Regnskab for det forløbne år og budget for det kommende år.

4. Valg af bestyrelse:

Lilly er på valg - ønsker genvalg

Peter er på valg - ønsker genvalg

Sonja er på valg - ønsker genvalg

5. Valg af suppleanter:

Louise er på valg - ønsker genvalg

Åse er på valg - ønsker ikke genvalg

 

6. Valg af revisor.

7. Indkomne forslag.
Forslag skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.


8. Eventuelt