Indkaldelse til generalforsamling i Spejdernes Venner,
onsdag d. 22 marts 2018 kl. 18.00 i poppelhuset, Stadionvej 40, Hundested

Af hensyn til bestilling af mad, er der sidste tilmelding d. 15  marts til Bente

gebe12@live.dk eller 61181493

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent.

2. Formanden beretter om det forløbne år og planer for det kommende år.


3. Regnskab for det forløbne år og budget for det kommende år.

4. Valg af bestyrelse:

Bente Andersen er på valg - ønsker genvalg

Bente Weibel er på valg - ønsker genvalg

mette Nielsen er på valg - ønsker ikke genvalg

5. Valg af suppleanter:

Louise er på valg - ønsker genvalg

Mette Johansen stiller op som bestyrelses medlem og der skal derfor vælges en suppeleant.

6. Valg af revisor.

7. Indkomne forslag.
Forslag skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.


8. Eventuelt